Wednesday, 8 April 2009

Mazhab Sebagai Kemuncak Perkembangan Aliran

Perbezaan pendapat yang berlaku adalah di dalam memahami setengah– setengah nas Syarak dan kaedah bagaimana konsep-konsep asas tersebut harus diterapkan kepada permasalahan -permasalahan cabang yang timbul dari masa ke semasa. Semua mazhab mereka semuanya menyanjung tinggi al-Quran dan as-Sunnah . Bahkan, perbezaan ini didorong oleh rasa pegangan yang amat kuat terhadap Islam kerana kebanyakan dari fuqahak ini tidak membenarkan penolakan terhadap pandangan para sahabat sebagai sumber hukum atas dasar bahawa mereka itu merupakan orang– orang yang melihat dan merasai sendiri bagaimana wahyu–wahyu diturunkan oleh Allah dan telah pun memahamimya secara langsung dari ajaran Rasulullah s.a.w.

Di samping itu, para fuqahak dari setiap mazhab ini tidak pernah mendakwa bahawa pandangan merekalah yang betul dan mesti diikuti . Malah mereka tidak pernah meminta orang lain menerima pandangan–pandangan mereka, sebaliknya menganjurkan supaya mengikut apa sahaja dalil yang boleh membawa kepada kebenaran, meskipun pendapat mereka sendiri dibelakangi. Dalam hal ini Imam Abu Hanifah pernah berkata: “ .. Inilah sebaik–baik yang dapat kita fahami. Siapa yang merasainya betul dia boleh menerimanya ..” Apabila ditanya oleh setengah–setengah fuqahak apakah kesimpulan yang dibuat oleh beliau itu tidak ragu–ragu lagi kepada suatu kebenaran, Abu Hanifah menjawab : “ .. Saya tidah tahu . Mungkin ianya tidak ragu-ragu lagi suatu kebatilan …”
Imam Syafie pernah menggesa para pengikutnya supaya membelakangi kesimpulan–kesimpulan hukum yang beliau buat dengan berasaskan Qiyas kalau sekiranya mereka mendapati mana – mana hadis yang menyalahinya . Beliau berkata “ .. kalau sah hadis berkenaan maka itulah mazhab saya ..” Kata beliau lagi , “ …Tidak ada bumi yang sanggup menanggungku dan tiada langit yang sanggup meneduhi aku kalau aku membelakangi mana–mana hadis Rasulullah …”
Imam Malik juga diriwayatkan sebagai berkata bahawa fatwa–fatwa yang dihuraikan oleh beliau mungkin akan mengalami perubahan dari masa ke semasa. Begitu juga Ahmad Ibn Hambal . beliau menjelaskan bahawa siapa sahaja boleh berijtihad kerana pintu ijtihad itu tidak akan ditutup selama – lamanya.
Di sini, kita tidak bertujuan untuk mengulas segala apa yang dikatakan oleh para fuqahak dalam masalah ini . Cukuplah untuk mengetahui bahawa bakti yang dicurahkan oleh para fuqahak berkenaan terhadap perkembangan feqh adalah besar khususnya apabila mereka membongkar rahsia - rahsia fleksibalnya hukum Islam dengan menghuraikan hukum – hukum syariat dalam semua lapangan hidup. Di samping usaha – usaha mereka yang gigih dan sangat berkesan itu , mereka membina prinsip – prinsip dan kaedah serta teori hukum yang perlu digunakan oleh para fuqahak dalam usaha mereka memberikan fatwa. ...

1 comments:

hidayahsufie™ said...

salam bro qirana - fakhruddin...
pe cer....
wei...dtg la umah br aku k